Over Fanfare Alem

Op deze pagina een eerste introductie over Fanfare Alem.


Geschiedenis

Fanfare Alem is opgericht 10 oktober 1965 en is reeds 50 jaren jong.
Vanaf begin 1965 kregen Alemse kinderen, op verzoek van Harmonie Semper Crescendo te Kerkdriel, muziekles via muziekschool “Peter van Anrooij” te Zaltbommel. Deze lessen werden in Alem gegeven. Vanaf september 1965 moesten de kinderen ook naar de repetitie in Kerkdriel en dat ging niet zonder slag of stoot. Grote en kleine problemen volgden.
Kinderen van 10 tot 12 jaar moesten in de herfst en de winter op de fiets naar Kerkdriel over een onverlichte weg. Bovendien waren de kinderen veel te laat thuis, de repetitie duurde immers tot 22.00 uur.
Uit deze vervelende situatie ontstond een nieuwe vereniging: “Jeugdfanfare Alem”.

Het bestuur van het jeugdwerk “De Jeugdcentrale” fungeerde als eerste bestuur van “Jeugdfanfare Alem” met aan het hoofd Toon Holtappels, thans erevoorzitter van onze vereniging. Eerste dirigent was wijlen Jan van Neerijnen, destijds leraar aan de muziekschool en later een zeer bekende componist in de muziekwereld.

Het algemene oordeel destijds was dat de Alemse muziekvereniging geen lang leven beschoren zou zijn. Alem had toen niet meer dan 500 inwoners, het ledenaantal was 28, er waren géén uniformen en er werd gespeeld op geleende instrumenten.
Het tegendeel is echter bewezen. “Jeugdfanfare Alem” is uitgegroeid tot Fanfare Alem. Kinderen van toenmalige jeugdleden zijn inmiddels ook lid geworden en zo is de vereniging gestaag gegroeid naar een ledenaantal van 55 in de leeftijd van 10 tot 70 jaar. 13 leden maken deel uit van de Slagwerkgroep. Het Fanfare-orkest komt uit in 5e divisie, de Slagwerkgroep komt uit in de 4e divisie maar speelt voornamelijk stukken van de 2e en 3e divisie.

Activiteiten

Fanfare Alem is een vrolijke en frisse muziekvereniging wat tot uiting komt in de muziekkeuze en haar in het oog springende rode uniform. Gezelligheid staat voorop zonder daarbij de prestatie uit het oog te verliezen. Een goede prestatie stemt immers iedereen tot tevredenheid. De muziekkeuze kenmerkt zich als populair en herkenbaar voor zowel muzikant als publiek.

Bij activiteiten als Koningsdag, Dodenherdenking (1x per drie jaar) en de intocht van Sinterklaas is Fanfare Alem present.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het nieuwjaarsconcert, de leerlingenavond en de donateuractie in Alem.

Fanfare Alem geeft regelmatig een uitwisselingsconcert met andere muziekverenigingen, is present bij serenades t.g.v. jubilea en heeft enkele keren deelgenomen aan concoursen. De laatste keer was tijdens het KNFM-concours in Wijchen in november 2013. Een uitstekende prestatie werd beloont met een 1e prijs.

In het verleden organiseerde Fanfare Alem regelmatig (1x per twee à drie jaar) een muziekweekend in Alem. Sinds 1967 hebben hieraan reeds meer dan 12.000 muzikanten uit binnen- en buitenland deelgenomen.

Fanfare Alem was ook oprichter van het inmiddels ter ziele gegane tweejaarlijkse festival Muziekcup Bommelerwaard. De laatste jaren heeft Fanfare Alem helaas niet meer meegedaan omdat het competitie-element veel te veel de overhand kreeg. Onze leden konden zich hier niet meer met verenigen omdat de  festivalgedachte was inmiddels ver naar de achtergrond was verdreven.

Fanfare Alem heeft sinds 1970 ook een muzikale uitwisseling met Musikgesellschaft Lenk uit Lenk (Berner Oberland) in Zwitserland. In 2015, tijdens het 50-jarig bestaan van Fanfare Alem, zijn onze Zwitserse vrienden voor het laatst te gast geweest in Alem, in oktober 2016 heeft Fanfare Alem een tegenbezoek gebracht aan Lenk. Een nieuw uitwisselingsbezoek is voorzien in 2020.
© Lay-out MTDESIGN 2016